Rob Penning

Ik ben Rob Penning en ik ben 61 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik financieel adviseur in de gemeente Vijfheerenlanden. Daarnaast ben ik mantelzorger en ondersteun ik de penningmeester van PRO Sliedrecht.

 Mijn zwaartepunten uit het verkiezingsprogramma van PRO Sliedrecht zijn: 

  • Het verbinden alle Sliedrechters, zodat alle bevolkingsgroepen samen een levendig dorp vormen met respect voor elkaars meningen.
  • Het op orde hebben en houden van het gemeentelijke huishoudboekje. Daarom zullen de komende jaren echte keuzes gemaakt moeten worden. PRO Sliedrecht zal dan kiezen voor onderhoud van bestaande voorzieningen in ons dorp in plaats van een grote zak geld te geven aan een project.
  • Het woningaanbod in Sliedrecht moet gevarieerder gemaakt worden. Voorbeelden hiervan zijn Tiny Houses, flexwoningen en het ombouwen van leegstaande kantoren en winkels naar woonruimtes. Daarnaast is de starterslening een goed instrument dat gestimuleerd moet worden. Het gebrek aan geld in deze pot mag geen reden zijn om starters af te wijzen, omdat het geld altijd weer terugkomt.

Contact

Baanhoek 174
3361 GN Sliedrecht

06-14542533

Stel een vraag