Onze Partijvoorzitter

Hanny Visser

“De liefde voor ons dorp is mijn grootste motivatie”

Hanny Visser heeft het beste voor met Sliedrecht en haar inwoners. Het zaadje voor haar politieke carrière werd begin jaren negentig geplant. “Al had ik toen nooit verwacht welke rol ik later zou spelen.”

Die rol bestaat uit twintig jaar lang raadslid, zes jaar wethouder en nu voorzitter van het bestuur van PRO Sliedrecht.

In die periode heeft ze de verandering van de partij meegemaakt en daar zelf aan meegewerkt. "Destijds was het een partij die tegen was om tegen te zijn, maar wel een zelfbewuste club. Dat tegen zijn om tegen te zijn is verdwenen, maar we vinden nog steeds onze roots en standpunten belangrijker dan aardig gevonden worden. Dat is gebleven.”

Haar motivatie om de helft van haar leven te wijden aan ‘haar’ partij kent een diepe grondslag. “Ik gun het iedereen om op te groeien in een Sliedrecht zoals ik dat zelf heb beleefd, in de zin van het is hier goed toeven. In al zijn verschillen een beschermd gevoel hebben, de cohesie voelen, als je hier woont en werkt. Dat wil niet zeggen dat het moet blijven zoals het was, maar wel de goede structuur behouden. Anders gezegd; de liefde voor ons dorp is mijn grootste motivatie. Je moet het met je hart doen.”

Hoewel er in 2010 al werd gespeculeerd over Hanny als mogelijke wethouder, heeft ze dat eigenhandig tegengehouden. “De nadruk lag nog te veel bij mijn gezin. In 2014 was de tijd er wel rijp voor, de partij groeide op inhoud, kennis en kunde.” Tijdens haar wethouderschap heeft ze veel bereikt: Het Bonkelaarhuis, omvorming van de bibliotheek, behoud van het jongerenwerk in Elektra, gratis zwemdiploma en de basis leggen voor de strijd tegen de kwalijke gevolgen van DuPont Chemours. Zo zijn er meer voorbeelden, maar belangrijker nog is haar sociale inslag: “Ik wil wethouder zijn voor iedereen.”

“Door de breuk in de coalitie moest ik een stap terugdoen in 2020. Tot mijn grote spijt, maar het was niet in mij handen.” Dat was geen leuke periode, maar ze kijkt vanuit het nu naar de toekomst en is nog geen spatje van haar motivatie verloren.

Geen luchtfietserij

“Ik ben blij dat ons verkiezingsprogramma is gericht op het na-coronatijdperk. Wij gaan uit van een Sliedrechtse samenleving die wegblijft bij luchtfietserij. Ik erger me aan alle plannen, proefballonnen en visies waar dure bureaus voor worden ingehuurd. Allemaal plannen, maar we maken niks af. We zijn geen tegenstanders van samenwerking, maar het moet wel ten goede komen aan de Sliedrechtse gemeenschap. We kijken trouwens voor wat betreft de samenwerking verder dan de Drechtsteden, de zogeheten gemeenschappelijke regeling gaat wat ons betreft te veel richting Dordrecht. Kortom, we betalen ruim mee aan projecten voor andere gemeentes, terwijl wij dat geld liever inzetten voor het welbevinden van onze inwoners. Wij richten ons bijvoorbeeld op het sociale programma voor alle jongeren, want er komt een generatie aan die de rekening gepresenteerd krijgt. Dat gebeurt nu al. Wij staan voor een sociaal beleid voor alle inwoners, vooral voor degenen die het ‘t hardst nodig hebben.”

Hanny zit weer vol energie om zich in te zetten voor haar dorp, maar hoe?“ Mijn handen jeuken om het belang van de inwoners van Sliedrecht weer te kunnen behartigen, in welke functie dan ook.”

Contact

Baanhoek 174
3361 GN Sliedrecht

06-14542533

Stel een vraag